AVÍS LEGAL:
CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I US

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I EL SEU CONTINGUT

 

WALA és un nom comercial propietat d’UNIPREUS, S.L., amb domicili social al P.I. La Creu del Batlle, N-II km. 459 de Lleida 25194, i amb CIF B25028663. El correu electrònic datenció al client és info@walashop.com i el número de telèfon de contacte és (+34)973248250. La Societat està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Full L-3260, Foli 41, Tom 176.

 

UNIPREUS, SL, com a prestador de serveis de la societat de la informació es regeix pel que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i informa els Usuaris de la pàgina web d’UNIPREUS, S.L., de la qual és titular de les Condicions d’Accés i Ús de la mateixa.

 

L’accés i la utilització a qualsevol pàgina web titularitat d’UNIPREUS, S.L. suposa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús vigents a cada moment en què l’Usuari accedeixi a qualsevol pàgina web de la seva titularitat. Aquestes Condicions Generals, per tant, regulen l’accés i l’ús dels llocs web que UNIPREUS, S.L., posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web d’UNIPREUS, S.L., es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entenen acceptades pel simple ús d’aquests serveis.

 

Quan l’usuari accedeix als llocs web d’UNIPREUS, S.L., confirma haver llegit aquest Avís Legal. Els llocs web d’UNIPREUS, S.L., estan destinats a usuaris majors.

 

UNIPREUS, S.L., no garanteix que els continguts de les pàgines siguin aptes o disponibles fora d’Espanya. En cas que tot o part dels continguts de les pàgines d’UNIPREUS, S.L. siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit accedir-hi.

 

COPYRIGHT

Els llocs web d’UNIPREUS, S.L. es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.


Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda a llocs web d’UNIPREUS, S.L., entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements continguts, són titularitat d’UNIPREUS, S.L., excepte aquells continguts que pertanyen a tercers a què l’Usuari pot accedir a través d’hipervincles.


En cap cas l’accés i l’ús a les pàgines web d’UNIPREUS, S.L. per part dels Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència dús, o dret a cap actiu d’UNIPREUS, S.L. o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol mena de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.


Correspon a UNIPREUS, S.L. l’exercici exclusiu dels drets dexplotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.


Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda a les pàgines web d’UNIPREUS, S.L., així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses, per a qualsevol fi i mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa d’UNIPREUS, S.L. o l’autor legítim.


La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web d’UNIPREUS, S.L., la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’UNIPREUS, S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 


EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT


Tots els usuaris d’aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir-hi accepten utilitzar-lo segons les lleis i els usos de trànsit i hauran de respondre davant UNIPREUS, S.L. o altres empreses, per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat dun incompliment daquestes obligacions.


Tant l’accés als llocs web d’UNIPREUS, S.L. com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. UNIPREUS, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de laccés o ús de la dita informació.


UNIPREUS, S.L. no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que pugui causar-se al sistema informàtic de l’Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les Pàgines web d’UNIPREUS, S.L. o de l’ús d’informació o aplicacions que conté.


UNIPREUS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hipervincles. L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre UNIPREUS, S.L. i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s’hi oferten.


Així mateix, UNIPREUS, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari derivat de l’accés a aquests enllaços de tercers.

 


FORMAT I CANVIS A L’AVÍS LEGAL


UNIPREUS, S.L. no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts a les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.


UNIPREUS, S.L. es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves Pàgines web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes , i de les Condicions Generals d’Accés i Ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

UNIPREUS, S.L., com a titular dels seus llocs web, informa als Usuaris dels mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus llocs web, llevat que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.


De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, UNIPREUS, S.L. respecta la privadesa dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat. de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats,


Les dades personals dels Usuaris dels llocs web d’UNIPREUS, S.L., només s’obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals es hagin demanat. Quan es demanin dades personals a través dels llocs webs d’UNIPREUS, S.L. s’informarà prèviament a l’Usuari de forma clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les vostres dades.


L’Usuari haurà de visitar la Política de Privadesa d’UNIPREUS, S.L. on trobareu informació detallada respecte la protecció de dades.

 


SERVEI DE NEWSLETTER


Sempre que l’usuari volgués subscriure’s al servei de Newsletter de UNIPREUS, S.L. haurà de proporcionar les dades de caràcter personal que se li requereixin expressament, en qualsevol cas els mínims i imprescindibles per a l’enviament del servei, que seran utilitzades en aquest cas únicament amb les finalitats de les quals aquests serveis responen. En qualsevol cas, la informació que pogués rebre l’usuari a través del sistema de servei Newsletter, serà fàcilment identificable com a tal.

 


LEGISLACIÓ APLICABLE


Totes les qüestions relatives a les pàgines web d’UNIPREUS, S.L. es regiran per la legislació espanyola. UNIPREUS, S.L i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida. Tota la informació que rebeu a les Pàgines web d’UNIPREUS, S.L. es considerarà cedida a UNIPREUS, S.L. a títol gratuït.


A l’efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà fer a través de l’adreça de correu electrònic: rgpd@unipreus.com.