POLÍTICA DE PRIVACITAT

UNIPREUS, S.L. (amb la seva marca comercial WALA, UNIPREUS i PRILOW) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris/clients i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què UNIPREUS, S.L. és responsable, compleix amb la referida normativa.

 

Les dades personals només seran obtingudes per UNIPREUS, S.L. per al tractament, quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web d’UNIPREUS, S.L., l’usuari ha de ser més gran. L’Usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a UNIPREUS, S.L. els canvis que s’hi produeixin.

 

Per això, UNIPREUS, S.L. informa els usuaris de tots els extrems relacionats amb la seva política de privadesa i accés a les dades personals:

Responsable del tractament:

Unipreus, S.L.

C.I.F. b25028663

P.I. la Creu del Batlle, N-II, Km. 459 

25194 Lleida

              

Dades de contacte:

Telèfon: 973248250

E. Mail: rgpd@unipreus.com

Https://www.walashop.com/ca/avis-legal

 

Finalitat enviament de

Finalitats per les quals van motivar que l’usuari facilités les dades personals. Lexecució i/o manteniment de qualsevol relació contractual, i/o gestió dun servei.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i no se sol·liciti la supressió per l’interessat, o com a màxim durant un termini de 2 anys a partir de la darrera confirmació del seu interès.

Enviament d’informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats del vostre interès relacionats amb el sector de l’oci i l’esport per qualsevol mitjà inclòs l’electrònic (correu electrònic o mitjans equivalents, com sms telèfons mòbils,..).

Conèixer la vostra opinió i valoració i mantenir-vos al dia d’activitats, notícies, ofertes especials i promocions del vostre interès del sector de l’oci i l’esport. 

 

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del mateix interessat o, si escau, en l’execució d’un contracte i/o servei.

En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada

 

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte obligació legal

Unipreus, S.L. pot compartir dades personals amb altres empreses relacionades amb el sector de l’oci i l’esport quan s’hi hagi autoritzat expressament.o.

Unipreus, S.L. tambien podrá comunicar legítimamente los datos personales con los encargados de tratamiento para la ejecución de un contrato o prestación de un servicio a Unipreus, S.L., siguiendo por ello sus instrucciones en todo momento y asegurando los mismos niveles de seguridad.

 

Drets

L’usuari té dret a:

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.

Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, cas en què es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

Dret a retirar el consentiment prestat.

Dret a reclamar davant de l’agència espanyola de protecció de dades.s.

 

L’usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d’acreditar en qualsevol cas i prèviament la seva identitat:

 

Unipreus, S.L. (responsable RGPD)

P.I. La Creu del Batlle, N-II Km. 459 de Lleida 25194

 

També serà vàlida la comunicació realitzada per l’usuari a l’adreça electrònica: rgpd@unipreus.com

 

UNIPREUS, S.L. us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntària per a l’Usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas UNIPREUS, S.L. informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.